07/05/2018

Âm nhạc là chất xúc tác mở ra cánh cửa cho những người khuyết tật bước ra thế giới nhỏ bé của mình, để tung cánh đến những nơi bao la, rộng lớn, nơi đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Âm nhạc giúp cho người khuyết tật có thêm rất nhiều bạn mới, kết […]

0